Home > About Sindh Police > Profile > Inspector Generals of Police & PPOs Sindh > Provincial Police Officers, Sindh

 

Inspector General of Police/PPO, Sindh

 

 

Name

Period

From

To

Syed Kamal Shah, S.St, S.I, PSP 14-08-2002

09-02-2005

Asad Jahangir Khan, PSP 09-02-2005 24-12-2005
Jahangir Mirza, PSP 02-01-2006 14-04-2007
Niaz Ahmed Siddiki, PSP 14-04-2007 18-06-2007
Zia-ul-Hassan Khan, PSP 18-06-2007 09-01-2008
Azhar Ali Farooqi, PSP 09-01-2008 12-04-2008
Dr. Muhammad Shoaib Suddle, PSP 12-04-2008 30-06-2008
S.S. Babar Khattak, PSP 30-06-2008 10-02-2011
Fayyaz Ahmed Leghari, PSP 18-02-2011 16-06-2011
Wajid Ali Khan, PSP 17-06-2011 20-10-2011
Syed Mushtaq Shah, PSP 21-10-2011 07-07-2012
Fayyaz Ahmed Leghari , PSP 10-07-2012 --
Ghulam Shabbir Shaikh, PSP -- --
Shahid Nadeem Baloch, PSP 22-03-2013 22-02-2014
Sqr. Ldr. Rtd Iqbal Mahmood, PSP 23-04-2014 03-07-2014
Ghulam Hyder Jamalil,PSP 08-07-2014 12-03-2016
Allah Dino Khoja ,PSP 12-03-2016 13.06.2018
Amjad Javed Saleemi ,PSP 13.06.2018